Prinsjesdag 2023: dit zijn de belastingplannen voor 2024

Prinsjesdag 2023: dit zijn de belastingplannen voor 2024

Prinsjesdag 2023: dit zijn de belastingplannen voor 2024

Vandaag is het Prinsjesdag. De troonrede is voorgelezen en de Miljoenennota en het Belastingplan 2024 zijn gepresenteerd. Hieronder worden een aantal belangrijke plannen voor je uitgelicht. Omdat de plannen nog door de Tweede en Eerste Kamer moeten, kunnen ze worden aangepast.

De regels voor erf- en schenkbelasting voor het overdragen van een bedrijf gaan veranderen. Dit wordt ook wel de bedrijfsopvolgingsregeling genoemd, waardoor degene die een bedrijf geschonken krijgt of erft minder belasting betaalt. Dit gaat om de schenkbelasting, erfbelasting en inkomstenbelasting. Sommige veranderingen gaan gelden vanaf 2024, andere vanaf 2025. De Tweede en de Eerste Kamer moeten deze veranderingen nog goedkeuren.

Enkele van de voorgestelde wijzigingen:

- per 1 januari 2024
Zit er in een onderneming verhuurd onroerend goed aan derden (dus niet aan een dochterbedrijf)? Dan kan daarop de vrijstelling bij het erven en schenken van een onderneming niet meer worden toegepast. Met andere woorden: er moet over de waarde van verhuurd onroerend goed erf- of schenkbelasting en inkomstenbelasting worden betaald.

- per 1 januari 2025
Als er een bedrijf wordt geërfd of geschonken dan is er een vrijstelling van 1,5 miljoen euro. Dit is een verhoging ten opzichte van het huidige bedrag: nu is de vrijstelling ongeveer 1,2 miljoen euro. Over 70% van het bedrag dat de onderneming meer waard is dan 1,5 miljoen euro hoeft geen belasting te worden betaald. Nu is dat percentage 83%.

Het is niet meer nodig dat degene die het bedrijf krijgt overgedragen op dat moment al in dienst was bij het bedrijf. Er gaat wel een minimum leeftijd van 21 jaar gelden om in aanmerking te komen voor de bedrijfsopvolgingsregeling.

Als u van plan bent de komende tijd uw onderneming over te dragen aan uw kinderen bijvoorbeeld, is het vanwege de belastingen het overwegen waard of u dat in 2023 al doet of juist wacht tot na 2025. Dit hangt er onder meer vanaf of u onroerend goed verhuurt en hoe groot het voordeel is dat uw kinderen krijgen bij de overdracht van de onderneming. Krijgen zij het bedrijf zonder ervoor te betalen, betalen ze er wel voor maar niet de hele waarde of een lagere waarde dan waarmee de Belastingdienst rekent? Wij helpen u graag – samen met uw fiscaal adviseur – met het maken van een keuze en de vormgeving van de overdracht van uw bedrijf. Wilt u vanuit uw B.V. een goed doel steunen? Dat wordt vanaf 2024 qua belasting makkelijker gemaakt. Het goede doel betaalt sowieso geen schenkbelasting als deze een gift ontvangen. De aandeelhouder hoeft over deze gift vanaf 2024 geen belasting te betalen. Er zijn wel voorwaarden verbonden aan deze nieuwe belastingregel. De Tweede en Eerste Kamer moeten deze nieuwe belastingregel nog wel goedkeuren.

Er verandert wat in de inkomstenbelasting over papieren schenkingen. Heeft u een papieren schenking gedaan? Er is namelijk wat veranderd is box 3; deze wet staat al vast. Daardoor merkt u in de aangifte over 2023 misschien een verandering. 

Een papieren schenking wordt bij de notaris vastgelegd. In deze akte wordt een bedrag genoemd dat later van de erfenis van de schenker mag worden afgetrokken. Dit bespaart in de toekomst erfbelasting als er elk jaar 6% aan rente door de schenker aan de begunstigde wordt betaald. De schenker mag elk jaar voor de inkomstenbelasting het bedrag van de papieren schenking aftrekken; de begunstigde moet elk jaar het bedrag van de papieren schenking meetellen in box 3. Door de wijzigingen in box 3 wordt er misschien wat meer belasting betaald / is er wat minder aftrek dan u gewend bent. 

Hebt u een appartement? Dan gaat u minder belasting betalen in box 3 over het bedrag dat voor u is gereserveerd in het reservefonds. Dit reservefonds van het appartementengebouw wordt gebruikt voor groot onderhoud en dergelijke. Uw bedrag in het reservefonds is meestal afhankelijk van de oppervlakte van uw appartement.
Dit merkt u al bij de inkomstenbelasting die u over 2023 moet betalen. Goed om te weten is dat de Tweede en Eerste Kamer deze belastingverlaging voor appartementen nog moeten goedkeuren. 

Woont u samen met uw ouder vanwege mantelzorg? Dan worden u en uw ouder niet meer gekort op toeslagen zoals de zorgtoeslag, het kindgebonden budget en de kinderopvangtoeslag. Samenwonende ouders en kinderen worden namelijk vanaf 2025 niet langer als toeslagpartners aangemerkt.

Heb je naar aanleiding van deze plannen ons advies nodig? Goed advies heeft tijd nodig, dus houdt daar s.v.p. rekening mee.

Een uitgebreidere toelichting op de plannen van Prinsjesdag vind je in onze nieuwsbrief. Ben je nog geen abonnee? Mail dan s.v.p. naar communicatie@netwerknotarissen.nl.

Meer weten over de gevolgen van de gepresenteerde maatregelen op Prinsjesdag?

De Netwerknotaris bij jou in de buurt vertelt je er graag meer over.

direct notariële hulp