Ook al is het nu gezellig, er is ook een tijd van gaan

nalaten & je bedrijf

Als ondernemer, kijk je continu naar kansen en gevaren. Maar veel ondernemers zien een van de belangrijkste risico’s over het hoofd. Heb je er wel eens over nagedacht wat er met het bedrijf gebeurt als je overlijdt?

Zorg dat je je collega’s geen raadsels nalaat

Als de baas er plotseling niet meer is, blijft er heel wat verwarring achter. Weet jij al wie de teugels overneemt? Wie regelt dat personeelsleden en leveranciers betaald worden? Kunnen de lopende zaken nog wel doorgaan? Wie heeft je wachtwoorden? En, is er iemand die weet met wie je zaken doet? Kunnen er nieuwe opdrachten worden aangenomen?

Wat zijn de afspraken met mensen en bedrijven met wie jij samenwerkt? Kan het bedrijf door je erfgenamen of door iemand anders worden voortgezet? Kan het worden verkocht? Moet het worden gestopt? Wie regelt dat?

Je kunt nu al zorgen voor de antwoorden op al deze vragen

Er zijn heel wat manieren om te voorkomen dat je je bedrijf in verwarring achterlaat.
Met de juiste volmachten kun je zorgen dat de lopende zaken kunnen doorgaan. Je kunt vertrouwenspersonen aanwijzen die precies weten wat er speelt. En, waar ze de informatie kunnen vinden die nodig is om het bedrijf voort te zetten.
Als je met anderen een bedrijf hebt, kun je met hen afspraken maken over het overnemen van jouw rol en aandeel.

In een testament kun je opnemen wie je zaken moet regelen na je overlijden en je kunt zo ook een opvolger aanwijzen. Als deze bedrijfsopvolger je andere erfgenamen moet betalen, kun je zelfs een betalingsregeling opnemen. Met een slim testament zorg je er bovendien voor dat je erfgenamen veel belasting kunnen besparen.


nalaten & trouwen

Als je trouwt heeft dat direct gevolgen voor de erfenis die je nalaat. Maar ook voor erfenissen en schenkingen die je krijgt. Het is beter daar even goed naar te kijken.

Wat gebeurt er met je eigen erfenis?

Als je trouwt, wordt je partner automatisch je erfgenaam. Als je overlijdt krijgt hij of zij dus al je bezittingen en schulden. Dat geldt ook als je kinderen hebt. Je kinderen krijgen na het overlijden van je partner nog een bedrag uit jouw erfenis.

Als je geen kinderen hebt, dan erft je partner alles van jou. Als hij of zij daarna overlijdt erft zijn of haar familie alles! Jouw familie is namelijk geen erfgenaam van je partner. Met een testament kun je dit gelukkig anders regelen.

Wat gebeurt er met de erfenissen die je krijgt?

Als je met elkaar trouwt, deel je bij een eventuele echtscheiding alle ontvangen erfenissen en schenkingen. Dit is anders als je huwelijkse voorwaarden hebt gemaakt of als de erflater in het testament een uitsluitingsclausule voor je ex heeft opgenomen. Deze clausule kan ook in geval van een schenking worden vastgelegd.

Als je helemaal zeker wilt weten dat je bij een eventuele scheiding geen ontvangen erfenissen of schenkingen met je ex hoeft te delen, kun je dat ook zelf in jullie huwelijkse voorwaarden regelen. Je bent er dan niet langer afhankelijk van of degene die nalaat een uitsluitingsclausule voor je ex opneemt.


nalaten & scheiden

Er is weinig zo ingrijpend als een scheiding. Het geeft stress, verdriet en je moet ineens pijnlijke zaken gaan regelen waar je geen zin in hebt. Toch is het beter om het wel te doen. Zo heeft een scheiding grote gevolgen voor je erfenis. Daarom is het goed je testament te maken of je bestaande testament aan te passen.

Als je eenmaal bent gescheiden erft je echtgenoot of geregistreerd partner niet meer direct van je. Echter, zolang je scheiding nog niet rond is, erft je toekomstige ex nog wel! Dit kun je voorkomen door je testament te maken. Ook kun je regelen dat je ex niet alsnog via jullie kinderen van jou erft.

Als je samen met je ex partner het ouderlijk gezag hebt, krijgt hij of zij de kinderen als je overlijdt. Dat kun je niet met een testament veranderen. Je kunt wel zelf bepalen wie jouw erfenis voor je kinderen beheert. Als je alleen het ouderlijk gezag hebt of als je ex er niet meer is, kun je in je testament wel bepalen wie voogd wordt over je kinderen.

Je kunt altijd zelf je testament wijzigen. Ook als je het samen hebt opgesteld.

Heb je samen met je partner een testament gemaakt? Dan kun je dat gewoon aanpassen. Je partner hoeft daar niet aan mee te werken en krijgt het ook niet te horen als je dat niet wilt. Je kunt alles goed en strikt vertrouwelijk regelen bij je Netwerknotaris, ook als je eerder een testament bij een andere notaris hebt gemaakt.

nalaten & hypotheek

Als je overlijdt en je hebt een eigen huis, komt er meestal een flink bedrag vrij uit levensverzekeringen of bankspaarrekeningen. Heb je er wel eens bij stil gestaan wie dit bedrag krijgt? Vaak is dit niet goed geregeld. De uitkering komt dan bij de verkeerde terecht. En na je overlijden is die schade niet meer te 'repareren'.

Heb jij een levensverzekering?

Als je de eigenaar van een huis bent heb je waarschijnlijk een levensverzekering of overlijdensrisicoverzekering. Deze wordt vaak afgesloten voor het betalen van de hypotheek bij overlijden. Maar deze verzekering kan ook onderdeel zijn van je spaar- of beleggingshypotheek.

De verzekering keert bij overlijden een bedrag uit waarmee een deel van de hypotheek kan worden afgelost. Dit geld komt altijd terecht bij degene die als begunstigde op de polis van de levensverzekering wordt genoemd. En daar gaat het soms verkeerd.

Een voorbeeld: je koopt je huis als je single bent. Je wijst een familielid aan als begunstigde. Daarna ga je samenwonen en benoem je je partner tot enig erfgenaam. Het risico bestaat dan dat je partner het huis erft en ook de hypotheek moet betalen, terwijl je familielid de uitkering uit de levensverzekering krijgt. Ook komt het vaak voor dat een ex-partner nog als begunstigde op de polis is vermeld. Regel dit goed en op tijd!

Doe je aan banksparen?

Met banksparen kun je fiscaal gunstig sparen of beleggen voor de aflossing van je hypotheek of het opbouwen van je pensioen. Bij banksparen wordt het geld op een geblokkeerde spaar- of beleggingsrekening gezet.

Vaak wordt zo’n bankspaarrekening vergeleken met een levensverzekering. Bij overlijden pakt een bankspaarrekening echter anders uit. Voor een levensverzekering wijs je een begunstigde aan die de uitkering ontvangt als je overlijdt. Deze uitkering hoort daarom (in de meeste gevallen) niet tot je erfenis. De bankspaarrekening meestal wel.
Hoe je erfenis wordt verdeeld, hangt weer af van je testament. Heb je die niet dan regelt de wet hoe je erfenis wordt verdeeld. Woon je samen en heb je geen testament, dan is je partner helaas geen erfgenaam. De kans is dan groot dat je partner dan ook het geld van de bankspaarrekening niet krijgt.
Het is, vaak na jaren, best ingewikkeld om uit te zoeken hoe je alles hebt geregeld. Je moet meer dan alleen de bank- of verzekeringsvoorwaarden onder de loep nemen. Ook je testament en/of de erfwet, en in sommige gevallen je huwelijkse voorwaarden of samenlevingscontract, zijn belangrijk.


Je rust zachter als je je testament goed hebt geregeld.

Een oriënterend gesprek met je Netwerknotaris is een goede eerste stap op weg naar een gerust gevoel over je nalatenschap. Bij ons krijg je alle informatie over de mogelijkheden en de voordelen van een testament.

notaris vinden
Hoe voorkom ik ruzie over mijn erfenis?
Wie zorgt er voor mijn kinderen als ik er niet meer ben?
Moet ik mijn huidige testament niet eens laten nakijken?
direct notariële hulp