Geen brokken maken als lijmen niet meer mogelijk is

scheiden & kinderen

Als je gaat scheiden en je kinderen zijn nog jonger dan 18 jaar, dan moet je een ouderschapsplan maken. Deze verplichting uit de wet geldt zowel voor ouders die getrouwd zijn als ouders die samenwonen. Als je getrouwd bent, dan moet het ouderschapsplan af zijn voordat je de scheiding bij de rechtbank aanvraagt.

In het ouderschapsplan leg je de afspraken vast over hoe jullie de verzorging en opvoeding van de kinderen na de scheiding regelen. Het idee hierachter is dat kinderen recht hebben op omgang met beide ouders en dat ouders afspraken maken over de manier waarop zij betrokken blijven bij hun opgroeiende kinderen. Want al gaan jullie niet samen verder, jullie blijven samen ouders. Naast een bezoekregeling of co-ouderschap worden er in het plan afspraken gemaakt over kinderalimentatie, de vakanties, de manier waarop jullie elkaar op de hoogte houden over de schoolprestaties en andere zaken rond de kinderen.


scheiden & alimentatie

Er zijn twee soorten alimentatie: partneralimentatie en kinderalimentatie. Of er partneralimentatie betaald moet worden hangt er vanaf. Bijvoorbeeld: alimentatie speelt alleen als je getrouwd was.
Partneralimentatie is een bijdrage in het levensonderhoud van de ene partner voor de andere partner. Als jullie het over alimentatie eens kunnen worden, dan leg je het maandelijkse bedrag vast in het echtscheidingsconvenant. Als jullie er niet uitkomen, dan vragen jullie de rechter bij het scheidingsverzoek om de alimentatie vast te stellen.
De kinderalimentatie wordt vastgelegd in het ouderschapsplan. Als het niet lukt om samen afspraken te maken, dan stelt de rechter vast wat de hoogte is van de kinderalimentatie.


scheiden & huis

Als jullie een koophuis hebben, dan zijn er twee keuzes. Of een van jullie beiden blijft in het huis wonen, of het huis wordt verkocht. Als een van jullie in het huis blijft wonen, dan wordt het huis bij de notaris op naam gezet van diegene. Zit er overwaarde in het huis, dan heeft de degene die vertrekt recht op de helft daarvan. De hypotheek op het huis moet worden overgenomen. De bank beslist daarover.
Verkopen jullie het huis, dan hangt het van de afspraken in het samenlevingscontract of de huwelijkse voorwaarden af hoe jullie de verkoopopbrengst delen. Als je in gemeenschap van goederen bent getrouwd, dan delen jullie de verkoopopbrengst fifty-fifty.

scheiden & erven

In het kader van de scheiding is het ook handig dat je nadenkt over het laten maken of wijzigen van je testament. Misschien heb je een testament waarin je je ex tot erfgenaam hebt aangewezen en wil je na de scheiding dat anderen van jou erven. Bij  (jonge) kinderen is het verstandig om vast te leggen wie voor hen de erfenis moet beheren en wat je wensen zijn over de voogdij.

scheiden & bedrijf

Als jullie samen een bedrijf hebben of een van jullie werkt bij de ander in het bedrijf, dan moeten er goede afspraken komen over de toekomst. Het is niet voor iedereen mogelijk om na de scheiding samen in het bedrijf verder te gaan. Welke afspraken je moet maken hangt af van hoe jullie betrokken waren bij het bedrijf: als eigenaar of een van beiden is in dienst bij de ander.

scheiden & pensioen

Als je getrouwd bent, dan deel je vaak samen het pensioen dat jullie hebben opgebouwd in de periode dat je getrouwd was. In huwelijkse voorwaarden kan wat anders over het pensioen geregeld zijn. Ook kun je een het echtscheidingsconvenant nog afspraken maken. Naast het delen van het pensioen, krijgt een ex vaak ook een nabestaandenpensioen. Je checkt daarom al je pensioenzaken bij de scheiding en je gaat of laat uitzoeken wat er bij de pensioenmaatschappij geregeld moet worden.
Als je ongetrouwd samenwoont dan deel je meestal niet samen het pensioen dat jullie hebben opgebouwd in de periode dat jullie samenwoonden. Wel kan er sprake zijn dat jullie als begunstigde geregistreerd staan voor het nabestaandenpensioen. Het is daarom belangrijk dat je gaat of laat uitzoeken wat er bij de pensioenmaatschappij geregeld moet worden.

scheiden & verzekering

Het komt vaak voor dat partners verzekeringen hebben afgesloten op elkaars leven. Na een scheiding moet bekeken worden of dat nog steeds wenselijk is. Als dat niet zo is dan moet met de verzekeringsmaatschappij of de bank worden geregeld dat de polis(sen) worden aangepast.

Samen scheiden? Regel het goed. Samen met je Netwerknotaris.

Jullie willen geen vechtscheiding en er samen uitkomen? Dan kan de Netwerknotaris jullie helpen. Deze is namelijk onpartijdig en houdt rekening met alle belangen die bij een scheiding spelen, ook die van de kinderen. De Netwerknotaris houdt ook rekening met de fiscale aspecten van een scheiding. Maak een afspraak met de Netwerknotaris bij jou in de buurt.

notaris vinden
We willen weten waar we aan toe zijn.
Een nieuwe start maken.
Misschien niet het onderste uit de kan, maar geen ruzie.
direct notariële hulp